Category Archives: Човекът и животните

За човека и животните

Комуникация

Комуникация? Странно заглавие за тази папка.
“Комуникация” ние асоциираме преди всичко с технически представи – открития, изобретения, системи, апарати, жици, вълни и излъчвания. С предаване на разстояния сигнали от потупване по рамото и пушек до направо фантастични уреди. Морзова азбука, телекс, свързочник с катушка кабел на гърба, поща, радиовръзка, телефон, телевизия, космически връзки, интернет…
Какво общо може да има тук живата природа? Може би пощенските гълъби или кучето Ласи, изпратено да съобщи за изпаднал в беда стопанин?
Стига толкова “литературни пируети” за събуждане на интерес. Преминавам към същината. Започвам с моята ненаучна (защото не съм учен! 🙂 ) теза – тя е свързваща за всички неща, които имам намерение да напиша в тази тема.
Същността на моето хрумване е в това, че в Природата (а може би и във Вселената?) съществува универсално средство за комуникация между живите същества, което аз ще наричам условно “универсален език” – не съм измислил по-добър термин.
Този “език” още ни е непознат, но сериозната наука все повече се приближава към “откриването” му долавяйки различни прояви и елементи от него, които предизвикват интереса ù. Започнало се е с проучване на телепатията. Обяснимо защо – тя е “видима” и лесно доказуема, когато става въпрос за връзка между хора. Интересът вече е не има ли я, а по какъв начин се осъществява, може ли да се опознае “технологията” ù.
Моето чисто логично предположение е следното:
Мозъкът е уникален орган. Мисълта – негова главна “продукция”. Предвид това, че той съществува във всички видове на живата природа* не е вероятно предаването на мисълта да става само гласово или чрез жестове (и пози). Неприсъща за природата неефективност – все едно да използвате последен модел компютър само като “елка”. Мозъкът очевидно има възможности да предава своята дейност по още начини – някои негови излъчвания, различни в различни ситуации, вече са констатирани и наблюдавани дори чрез уреди.
В такъв случай елементарна логика подсказва, че “другите” начини на предаване на мисълта е безсмислено да бъдат ограничавани само в даден биологичен вид – много по-логично и необходимо за еволюцията като цяло е някой от тях да е универсален, “разбираем” за целия жив свят.
Това е накратко. Ако бях учен само за резюме щях да ви напиша поне 50-ина страници. Но, както вече казах, не съм. Мисля, че посоката и същността на разсъжденията ми са ясни – от тук нататък ще се помъча да направя “своята теория” ( 🙂 ) достоверна като обясня чрез нея необясними по друг начин случки.
Или поне да изглежда такава (както на мен) за логичното мислене.
……………..
* Дори мравките имат 870 (ако съм запомнил точно числото – отдавна четох нещо за тях, но беше 800 и нещо) мозъчни клетки! Ясно е, че не са за украса. 🙂 А имам и един дилетантски въпрос, на който обаче цялостен отговор досега не съм получил: възможно ли е сърцевината на растенията (по-специално на дърветата) да изпълнява и други функции, освен известните, които се учат в училище?

Продължение на темата Език по рождение

Не сме сами

Увод в този раздел.

Всеки човек си има “тънка жичка”, слабо място. Моето ще разберете от писанията в тази папка. 🙂

Тук ще пиша за нас, хората, и околния жив свят.
“Аха” – виждам как започва да мига лампичка при вас – “за домашните любимци, значи”. Не бързайте. С тях ще започна, доколкото те са делегираните дипломатически представители при нас. 🙂 Но не по стандартния за такива теми начин, а и не само за тях ще стане дума.
И понеже тази тема е съвсем сериозна за мен, ще има не само мисли, но и случки-факти.
Ще стане дума за нещо изключително важно – комуникацията между живите (и не толкова) същества. Език, жестове и…нещо друго?
Ще се радвам с течение на времето да прочета ваши мнения по отделните въпроси. Сигурен съм, че ще си спомните и собствени наблюдения и преживявания…

%d блогъра харесват това: