Българска политика

Отново изява на уникалност в българската политическата практика. Политическите партии са против, Министър-председателят – против, законът за ГМО е на път да бъде приет.

Кой тогава го внесе в Народното събрание, кой ще го приеме? И как е озаглавен – закон или изменение на закон?

Голяма пушилка се вдигна, накъдето погледнеш все ГМО. Прогрес ли не щеш, наукофоби ли, световни конспирации, самопожертвувателност – пълен комплект.

И в данданията здравната трагедия на децата изчезна зад хоризонта…

И ГМО ще издухат – вентилаторът на заменките вече се завъртя.

Не може да се отрече – хитро се пускат примамките. Всички се втурнахме (и моя милост вкл.) в сражения и ръкопашни битки срещу и в защита.

И никой, ама никой не надигна гръмовен глас да попита:

От какъв зор българската политика се обърна на маймуна? Каква, аджеба, икономическа необходимост ни налага да си пускаме този таралеж в гащите?

Ако, вместо да се джавкаме, бяхме попитали по-настойчиво, щеше да стане ясно, че България няма никакви икономически интереси да пусне ГМО. Други имат. И тази история може да сложи в джоба си закриването на реакторите.

Няма и политическа необходимост.

В сайта на Европейския парламент не открих задължение да се отворим за ГМО. Ето какъв документ има:

______________________________________________________________________

COM(2009) 153 окончателен

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно съвместното съществуване на генетично модифицирани култури с

традиционното и биологично земеделие

{SEC(2009) 408}

(Брюксел, 2.4.2009)

(………..)

Четири държави-членки са забранили отглеждането на генно модифицирана царевица MON810 въз основа на защитните мерки, утвърдени в законодателството на ЕС за случаите на нови научни доказателства във връзка с оценката на безопасността на ГМО. В тези държави-членки в момента не е възможно отглеждането на генно модифицирани култури, тъй като за момента MON810 е единствената генно модифицирана култура, която може да бъде отглеждана за търговски цели в ЕС.

(…….)

През 2012 г. Комисията ще докладва по проблемите на съвместното съществуване в държавите-членки въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

________________________________________________________________________

И ето каква резолюция на ЕП:

________________________________________________________________________

Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно срещата на върха на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) относно продоволствената сигурност

(…………)

17.  Отново потвърждава, че продоволственото осигуряване е отговорност на националните правителства и че всички планове за решаване на предизвикателствата в тази област трябва да бъдат обмислени, координирани, управлявани и провеждани на национално равнище и въз основа на консултация с всички ключови участници; подчертава, че продоволственото осигуряване следва да бъде висш приоритет, а нейното значение – отразено в националните програми и бюджети; подчертава, че доброто управление следва да играе ключова роля и че е наложително да се води борба с корупцията на национално равнище; счита, че борбата с глада трябва да се основава на признаването на правото на независимост по отношение на храните, което се определя като възможността на дадена държава или регион да осъществява по демократичен начин своите собствени политики в областта на селското стопанство и на храните, приоритети и стратегии;

________________________________________________________________________

Затова пък в сайта на нашия Министерски съвет има следното:

_______________________________________________________________________

13 Януари 2010

Министерският съвет одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал.

Проектът предвижда премахване на допълнителното условие за вписване на сортове от каталозите на Европейския съюз задължително и в официалната сортова листа на България. Сегашният ред предвижда посевният и посадъчният материал да се търгува само ако е от сортовете, вписани и на двете места.

Направените промени са с цел осигуряване на по-добра ефективност при търговията на семена от сортове, вписани в Европейските каталози, и разпространението им на територията на страната.

________________________________________________________________________

Ако не се сещате какво означава това, погледнете пак документите по-горе. Истинска национална отговорност на правителството за решаване на предизвикателствата на продоволственото осигуряване!

Казано по нашенски, събуване на гащите… Интересно, кой е внесъл този проектозакон в МС?

Та така. Всички си свършихме определената работа, можем да бъдем доволни от себе си.

Даже г-н Министър-председателят – той вече започна да свиква да го пързалят…

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Коментари

 • Графът  On 5 февруари, 2010 at 11:11

  Предлагам ви да се изпращат имейли с примерно съдържание:
  На имейл GIS@government.bg (Министерски съвет)
  „На основание обявената прозрачност на управление от правителството, моля информация от кого е внесен проектозакона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал.”
  и emaneva@moew.government.bg (зам.министър Манева)
  „На основание обявената прозрачност на управление от правителството, поради много противоречивата информация относно ГМО, моля посочете къде мога да се запозная с документа, в който ЕС ни задължава да приемем подобен закон.”
  По закон са задължени да отговорят.

 • E.M.R.  On 5 февруари, 2010 at 23:09

  Отдавна не съм в България и поради това имам нездоволителен поглед върху това, което се извършва в българската политика днес. Основните ми източници на сведения по този или онзи въпрос са или официалните медии (и то само някои от тях – т.е. тези, до които мога да се добера чрез Интернет) или пък: форумите, блоговете и т.н.

  Официалните медии са – както винаги – сдържани, защото всяка отронена словесна непредпазливост може да ги дискредитира (а то има и такива средства за масово осведомяване, които са вече осезателно дискредитирани!). За жалост, такива съществени теми, каквато е тая за Генно Модифицираните Организми, не може да се изкаже само с политически коректния стил на онези, които се боят от самодискредитиране. Нещата най-добре се „разчепкват“ в приятелски кръг, в семейството, в присъщата на дадения индивид среда. Биха могли да се дискутират във форумите, но там се пишат и много глупости, защото – поне за нашего брата българина – форумите се утвърдиха като специфична говорилня, в която този или онзи комплексиран индивид упражнява съмнителните си способности „да въздействува“ на другите.

  Остава надеждата в блоговете. Но блоговете, подобно на медиите, са акт на публична изява (медиите са представяне пред публиката на колективното мнение на дадена групировка, докато блогът е не по-различно публично представяне на нечии личностни възгледи), поради което отново се извисява сянката на боязънта от самосдискредитиране.

  Следователно, по ред въпроси се мълчи, в резултат на което у масовото съзнание се формират хаотични представи. Вярно е, че на българите им е казано, че ГМО са лошо нещо, но за лошотията на ГМО винаги се говори с недомлъвки. А така ясни политически резултати не могат да бъдат постигнати.

  Вероятно е и опасно много-много да се обсъждат подобни теми, защото се нагазва в мочурливата почва на онова, за което е изработен и блокиращия идеологически похват, известен като „конспиративни теории“. Като следствие, по-непредпазливият може да си навлече прозвището „перко“, или даже „луд“, „психопат“, „парноик“. Ако не му увира главата, може да се стигне и до по-фатални резултати за него.

  И така, пред бългрския народ стои задачата да въздействува за вземането на едно политическо решение, за която той не е подготвен или „подготовката“ му се свежда единствено до съображението, че Някой си имал някакви си (икономически) интереси от култивирането на ГМО. Нещата, обаче са далеч по-сложни и далеч по-смрадливи. Има вече и ДАДЕНИ ЖЕРТВИ в борбата срещу ГМО. Кои са те ли? Знаем ги кои са и знаем как свършиха. Знаем – но по-неясно – как бе предизвикан техния край. Мълчи се, разбира се, за това КОЙ предизвика този край и с каква ловкост си послужи, за да го предизвика…

  Но това вече е в сферата на „конспиративните теории“!

  ––––

  Графе, ако те хване страх от написаното по-горе, постарай се своевременно да го изтриеш. Ще проявя нужното разбиране.

  Е.М.Р.

 • Графът  On 6 февруари, 2010 at 00:25

  Здравейте, драги Е.М.Р.!
  След толкова години във форумите и блоговете надали има някой, който да ме мисли за страхлив.

  Знаете ли, думите „конспирация, конспиративни теории” станаха едва ли не „мръсни” – обикновено се поднасят с иронична крива усмивка за да запушат устата на опонента, когато не могат да го оборят с доводи. Впрочем, Вие очевидно го знаете от форумите.
  А във всъщност, политическите игри са невъзможни без конспирация, че какво остава за много по-сериозните икономически.
  „Световна икономика без конспирации” – това ми звучи като „Равни права за всеки човек”…

 • E.M.R.  On 7 февруари, 2010 at 00:57

  Знаете ли – по природа съм наивен човек. Точно затова са и левите ми убеждения. Не обичах комунизма, защото се представяше за всичко онова, което той не беше. (Говоря за комунизма в много силно минало време, защото толкова е отживял времето си, че в представите ми е нещо като Средновековие.) Но моята неприязън към „справедливия строй“ не може да превъзмогне наивитета ми, заради който съм „ляв“. А съм „ляв“, защото упорито вярвам в справедливостта на идеята: „Равни права за всеки човек”…

  „Световна икономика без конспирации” – това ми звучи като „Равни права за всеки човек”…

  Ето ти една иронична констатация, която ме прави непримирим! Светът трябва да е чист – изчистен от конспирации, мръсотии и грабежи. И в същото време това трябва да бъде свят, в който всеки човек се посреща като равен от другите. Казвам „посреща“, защото началният порив трябва да бъде без предразсъдъци, доброжелателен и честен. „Изпращането“ може да бъде друго – то може да зависи от това как се е представил човекът: дали е останал честен, или се е оказал мерзавец.

  Давам си сметка, че това, което пиша в момента звучи някак си „по съветски“, но ще подчертая пак, че „съветското“ речево благозвучие беше фалш. Точно така, като беше фалш и благозвучието на революционния френски девиз: „Равенство, Братство, Свобода!“ И все пак максимата „Равни права за всеки човек”… е единственото нещо, което може да направи света, в който ще живеем, едно нормално човешко общежитие.

  И какво се получава. Всичко, което човешкия „гений“ измисля от Втората световна война насам, има конспиративен фундамент. Отначало се залагаше на грубата сила – измислихме ядрено и термоядрено оръжие и си казахме, че бъдещата Трета световна война ще бъде „честна“, защото ще избива хората с „честни“ бомби и балистични ракети. Но, така – грубо – може да се постъпва само, когато грабителският разум забрави основната си цел – грабежа. Защото какво ще остане за грабене след едно ядрено или термоядрено опустошение? Ето защо конспиративния нюх на по-новите поколения обърна погледа си към онова, което в миналото считахме, че е достояние единствено на Бога (в Когото вярвам, но не както останалите религиозни скотове, а по мой си специфичен начин). Новите грабители се заеха да се ровят в Мирозданието на микробиологично ниво. Така стигнаха до ослепителното прозрение, че населeнието на Земята може да бъде ликвидирано, т.е. да бъдат изтребени 98-те процента човешки баласт, като им се въздействува с мутантни агенти, или както „политически коректно“ ги наричаме Генно Модифицирани Организми. Ще останат само двата процента, които се състоят от индивидите, призвани да бъдат „свръх-елит“ и индивидите, призвани да бъдат безропотни слуги на „свръх-елита“.

  За целта се разработват, разбира се, и редица други „деликатни“ оръжия на бъдещето – например, причинителите на „случайни“ природни бедствия: земетресения, наводнения, убийствени горещини през лятото и убийствени студове през зимата, контролирано тригериране на вулканична дейност, цунами, засушавания и превръщане в пустини огромни региони, които в миналото са били процъфтяващи… Но тези „достижения“ си остават все така силови и тромави в сравнение с „оръжието ГМО“, защото единствено ГМО щяло да не наруши драстично екологичния баланс. Виж ти, каква грижа за екологичния баланс!…

  Засега, когато се посочва опасността от ГМО, се споменава само, че това е начин за икономическо заробване: сиреч, американците карат България да пристъпи към засяване само на генно-модифицирано жито, посевния материал за което те „благородно“ й предоставят на приемливи цени. Но генно-модифицираното жито, създадено при лабораторни условия, е такова, че покълва само веднъж. Следващата година, за да засеят българите насъщния си хляб, трябва да се обърнат отново за съдействие към своя Велик, Благороден и Могъщ Бял Американски Брат. Ето ти го заробването! „Но какво от туй!“ – възкликва уялия се съвременен български американолюбец. – „К’во ми пука, че ме изхранват американците! Нещо да уврежда организма ми? Не. Ама бил съм роб! Роб, ама дебел роб, с масивен врат и с провиснал корем! Кеф!“

  Да, засега като че ли опасност за здравето ни няма. Ядем същата храна като преди – поне така изглежда на външен вид. Но, нека си представим, как задокеанските ни Благодетели постепенно започват да варират характеристиките на посевния материал така, че неусетно храната, която ще ядем след обозрим период се превръща в НИЩО: трици, плява, пълнеж без всякаква хранителна стойност. Настъпва хронично неосъзнато недояждане сред населението. Което е и целта, защото достатъчно е да си припомним ценния опит на тоталитарните режими в Азия, Африка и Латинска Америка, които „омиротворяват“ бунтарския потенциал на населението си, като го подлагат на хронично недояждане, за да разберем откъде на къде вее вятъра.

  До тук нещата все още са „безобидни“ – малка хитрост, от която ловките батковци извличат полагащите им се преимущества. Но да не забравяме, че в плановете на батковците най-вероятно е да се окажем сред онези 98 процента, от които елитът би желал да се отърве. В този смисъл Генно-Модифицираната Политика се превръща в опустошителна бомба със закъснител, която един ден без усилие ще ни запрати в „щастливите ловни полета на нашите деди“… Тогаз и Маниту ще бъде безсилен да ни помогне.

 • metchocayti  On 7 февруари, 2010 at 13:57

  ЗДРАВЕЙТЕ, ГРАФЕ! ОТДАВНА НЕ СЪМ ВИ ИДВАЛА НА ГОСТИ. ПРОСТО ТАКА СЕ СЛУЧИ.ПОИСКАХ ДНЕС ДА ВИ СЕ ПОХВАЛЯ С НОВА ПУБЛИКАЦИЯ И ПОПАДНАХ НА СТАТИЯТА ВИ ЗА ГМО. АЗ СЪМ ОБЩО ВЗЕТО МИРОЛЮБИВ ЧОВЕК,НО ПО ВЪПРОСА ЗА ГМО МИ ИДЕ ДА ПРАВЯ РЕВОЛЮЦИИ,ТОЛКОВА Е НАБОЛЯЛ!В ПОРЕДИЦАТА КНИГИ „ЗВЪНТЯЩИТЕ КЕДРИ НА РУСИЯ“ ЕДИН НАПЪЛНО РЕАЛИЗИРАН ЧОВЕК- СИБИРСКАТА ОТШЕЛНИЦА АНАСТАСИЯ КАЗВА, ЧЕ НА ЗЕМЯТА В МОМЕНТА ИМА САМО 9/ДЕВЕТ/ ЯБЪЛКОВИ ДЪРВЕТА, КОИТО СА ТАКИВА, КАКВИТО ГОСПОД ГИ Е СЪЗДАЛ.И ЗНАЕТЕ ЛИ, АЗ И ВЯРВАМ!ЗНАЧИ САМО 9 ЯБЪЛКОВИ ДЪРВЕТА МОГАТ ДА НИ ДАДАТ ТОВА, КОЕТО БОГ Е ПРЕДВИДИЛ ДА НИ ДАДЕ С ТОЗИ ПЛОД.ПРЕДПОЛАГАМ , ЧЕ ТАКА Е И С ВСИЧКО ОСТАНАЛО.А ХОРАТА ПРОСТО НЕ ЗНАЯТ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОВА. МАСОВО НЕ ЗНАЯТ.И МОЖЕ БИ ТОЧНО ГМО СА ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ДА ПРЕСТАНЕМ ДА МИСЛИМ СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ ГЛАВИ.НАИСТИНА Е НЕОБХОДИМО ДА ПОРАЗСЪЖДАВАМЕ КАК ДА УДАРИМ КАМБАНАТА, ТАКА ЧЕ ВСИЧКИ ДА ЧУЯТ.И ТЕЗИ, КОИТО ГИ ИЗМИСЛЯТ ГМОтата.ЩОТО И ТЕ СА В НАШАТА ЛОДКА, НЯМА КЪДЕ ДА ИЗБЯГАТ.

 • metchocayti  On 7 февруари, 2010 at 14:10

  А МОЖЕ БИ ВСЕ ПАК ДА СЕ ПОХВАЛЯ С ПОСЛЕДНАТА СИ, МАКАР И НЕДОВЪРШЕНА ПУБЛИКАЦИЯ.НЯМА МНОГО ВРЪЗКА С ХРАНИТЕ,НО МОЖЕ БИ ИМА ВРЪЗКА С БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ.А ПЪК И ВАШЕТО МНЕНИЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА.МНОГО ДАЖЕ! http://metchocayti.wordpress.com/2010/02/04/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/

 • Графът  On 7 февруари, 2010 at 19:18

  E.M.R.,
  Фактът, че ироничната констатация е констатация, я прави ужасяващо трагична!
  Какви ли са хората, които не само не се трогват, ами считат, че „човек равен на другите” по презумпция, е утопия за наивници. Не само считат, ами точно те са „най-инициативните” в строежа на света!
  Колкото до звученето „по съветски”, „по комунистически”, аз спокойно добавям „по демократически”, че и „по религиозному”. Кога в световната история властимеющите не са „пели фалшиво”, но затова пък елейно?
  Хората слушат, слушат, пък им писне, скокнат и ги изритат от сцената. И хоп – сияещи нови инициативни, които дотогава не са могли да се вредят!… 😦

  metchocayti, отговорът ми е при Вас.

 • E.M.R.  On 7 февруари, 2010 at 21:34

  Драга Красимира,

  Пленен съм от Вашата „Песен за Перцето“ – от нея струи мъдрост, която е намерила съвършено звучение в ритмиката на стихосложението. В първия момент, когато я прочетох, си спомних за „Ако“ на Ръдиард Киплинг – една от най-много превежданите през годините на български творби от английски (поне опитите са безброй много, макар стойностните преводи да са все пак ограничено число). Така екзалтирано хората се захващат да превеждат и „Гарванът“ на Едгар По – на български има вече няколко превода, които класирам като съвършени. Но ето че и Вие сама сте написали един истински шедьовър. Аз съм почитател на мелодията в стиха, колкото и да се гевезят разни хора и да казват че било немодерно и архаично.

  Опитвали ли сте се да преведете вашата песен на английски. Английският не е особено ритмичен език и е възможно нещо да се позагуби, но си струва да се опита. Все пак Киплинг се е справил. Оскар Уайлд – също. Споменахме и Едгар По…

  Вестоносецът

 • E.M.R.  On 7 февруари, 2010 at 21:49

  „Хората слушат, слушат, пък им писне, скокнат и ги изритат от сцената…“

  Да, така става. Сега гледаме с надежда това, което става в Украина. „Оранжевата (псевдо)революция“ беше един срамен фарс, подготвен от ЦРУ, а сега е дошъл моментът да се натрие носа на самозабравилите се задокеански „всеможещи“. Видяхме ги колко могат – свършиха им се парите (заради кризата, която си спретнаха сами, а и Китай вече не им „бута гювеч“ ) и сега няма как да платят на разпасаните пиянски шайки, които биха се опитали както преди да всеят дезорганизация в правдивото утвърждаване волята на украинците.

 • E.M.R.  On 8 февруари, 2010 at 01:39

  …„по демократически”, че и „по религиозному”…

  „Демокрацията“ е религиозното новообразувание на нашето време. Нещо като саркома по кожата на многострадалното човечество. Не говорят направо за някакъв „демократически“ Бог, но то се подразбира. Щом една доктрина е призвана да очертае йерархичната картина на мирозданието, това вече е религия. Йерархията, т.е. пирамидалната структура на битието, се представя от „демократическата доктрина“ като нещо, на върха на което стои „белия човек“, като в Америка разбират под „бял човек“ англосаксонеца. Всички останали се разполагат по скалата на нюансите между „почти белия човек“, който следва подир англосаксонеца и окаяния цветнокож, който е на най-долното стъпало и за който спокойно може да се спори доколко може да се причислява и към животинското царство. Европейците, които не са англосаксонци, вече не са съвсем бели хора. Ние – от Източна Европа – сме почти негри. Руснаците пък били чисти негри, само че албиноси…

  Ето, това е тя – „демокрацията“. Зад красивата фасада на могъществото и блясъка на обожествяваната Америка наднича уродливия лик на расизма и фашизма. Америка – това е демонстрация на превъзходството на хора, които нямат никакви заложби да ни превъзхождат и които дължат предимствата си на най-глупавите от нас – на онези, които са отишли доброволно в Новия свят, за да изграждат тяхното „зряло демократическо общество“ – по стойност не по-различно от някогашното наше „зряло социалистическо общество“. Ако има все пак някаква разлика, то тя е в отговора на въпроса: „Кой е експлоатираният?“ При комунизма експлоатираха своите – номенклатурните функционери експлоатираха онези свои сънародници, които бяха извън номенклатурата. При демокрацията всеки англосаксонец е обявен за облагодетествуван от съдбата, при което се прилагат необходимите мерки за експлоатиране на други страни и народи, за да бъде осигурено благоденствието на „белия“. Като, разбира се, и сред самите „бели хора“ има елит от „по-бели“ и „най-бели“, на които се пада основния пай.

  Освен това, претенциите на всяка религиозна доктрина, както и на всяка политическа доктрина, е, че превъзходството е вечно. Ако има, обаче, нещо вечно в цялата тази работа, то това е заблуждението, че изобщо нещо може да бъде вечно.

 • Красимира Славейкова  On 10 февруари, 2010 at 00:24

  Предлагам да отдъхнем малко.Няма да позволим ГМО и толкоз.Обещавам.Благодаря на Вестоносеца за Красивите Думи за Песента за Перцето,и на теб, Графе,за вдъхновяващия коментар за Приказката.За мен те са безценни, наистина!Искам и аз да ви подаря мъничко радост, а после ще продължим да мислим как да приложим акъла си така,че глупостта в България да започне решително да намалява.Ето на какво попаднах наскоро и с удоволствие ви пращам, приятели, на една виртуална почивка, с искреното желание да ви се случи и съвсем реално:
  http://www.azareiya.com/
  с много обич: Даскал Мечо

 • Графът  On 10 февруари, 2010 at 00:44

  Чудесно са ги измислили тези къщички!
  Даже на картинките действат успокоявашо. 🙂

 • metchocayti  On 10 февруари, 2010 at 19:33

  Графе,Приятелю,като ги разгледах тия къщички, и като прочетох всичко, до последния коментар, направо се изпълних с такава гордост, че имаме такова нещо, съвсем под ръка и на достъпни цени, че започнах да изпращам на виртуални почивки всичките си приятели.Възхитени са! А аз разбрах какво да направя за Децата от домовете след като се пенсионирам.Ако мога да го ускоря, ще го направя и по рано.Защото тук видях мечтата си на длан.Точно както казва Учителя:“Къщите ще се построят и добре обзаведат, а вие ще разберете , че всичките ви тревоги са били само човешки умувания!“
  И знаете ли, има в сайта един коментар на човек минал през химиотерапия и съответно с окапала бяла коса, която след 10 дневен оздравителен семинар е поникнала отново и то черна!Като прегледах програмата на тези семинари видях, че в тях има всичко, необходимо на човека за възобновяване и цялостно оздравяване, духовно и физически.Радвам се, че написах всичко това при Вас.Така ще го прочетат и ще се обнадеждят повече хора.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: