Daily Archives: 19 януари, 2008

Страстна безпристрастност

Закъснял отговор

insomnia1304 ми зададе въпрос – “Мнозина не правят разлика, между безстрастност и безпристрастност, за разлика от Вас? Бихте ли опитали, да разясните, многоуважаеми г-н Константинов?

С молба да бъда извинен за закъснението, ще направя опит.
Не зная колко ще бъде сполучлив – не съм се замислял досега върху тези понятия, приемал съм ги като някаква ясна даденост.
Интересният въпрос разруши тази яснота. И още при първото внимание към тези думи се оказа, че нещата не са толкова прости и съдържанието им не е толкова еднозначно!

Безстрастност. Ако започнем да си представяме индивид с такова качество в различни ситуации ще се окаже, че попадаме в широк диапазон на оценка – от отрицателно до положително с превес на първото:
-безстрастен – равнодушен, безучастен, апатичен, незаинтересуван, безразличен, студен, безчувствен, безжизнен, хладен, бездушен, безсърдечен, невъзмутим
+безстрастен – справедлив, точен, безукорен, спокоен, премерен, хладнокръвен, трезв.

Безпристрастност. Тук, обаче, преобладава положителното – обективен, правдив, критичен, неутрален, непредубеден, непристрастен – и почти няма отрицателни.

По подобен начин биха отговорили и болшинството хора на въпрос “Кого предпочитате – безстрастен или безпристрастен?”. Ще изберат втория. Накратко, в черно-бели краски, безстрастният е лошия, безпристрастният – добрия.

Тук трябва да приключа по всички правила – въпросът е изяснен.

Но, както виждате, продължавам. Сработи рефлексът на играта (за която разказах). Погледнах от друга гледна точка и видях, че всъщност “добрата дума” е някакъв дребосък в сравнение с “лошата”.

Истинското значение на безпристрастност важи само за частен случай! Като начин на отношение, на присъждане, на решение. Но не може да бъде обобщаващо качество на индивид. Той не може да бъде безпристрастен изобщо – все ще е пристрастен към нещо. Колко безпристрастността продължава във времето не играе роля и не променя нещата. Нещо повече: тя е изцяло зависима и може да се проявява само при наличие на безстрастност в мисленето. Без него е невъзможна.

Докато безстрастност е начин на мислене – действие на разума с максимално изолиране на чувствата при разсъждение. Нали има поговорка, че чувствата са лош съветник!
Това е качество на индивида. И няма нищо общо с прилепените отрицателни “характеристики” изброени по-горе – те са дошли от едностранчивото разбиране на думата “страст”… 😉

%d блогъра харесват това: